Så får du en säker pool för både djur och barn

Att ha en egen pool är fantastiskt härligt och roligt. Men det är viktigt att den är säker för husdjur och barn men även vuxna. Att ha ett poolstaket eller ett pooltak är bra för att undvika olyckor.

Om du äntligen ska göra slag i saken att bygga en pool finns det några bra saker som du ska ta med dig. Att ta del av diverse tips innan du bygger pool är en bra idé. Att bygga pool är förmodligen ingenting du kommer att ångra. Om du bygger en gedigen pool kommer den förmodligen att hålla upp till 50 år. Något du däremot kommer ångra är om det händer en olycka och du inte har vidtagit tillräckligt med säkerhetsåtgärder. Tyvärr är drunkningsolyckor den allra vanligaste dödsorsaken när det kommer till små barn. En poololycka sker oftast för att ett barn av nyfikenhet utforskar närmiljön och råkar av misstag ramla i poolen eftersom det inte funnits tillräckliga skyddsanordningar. Säkerheten kring en pool är av största vikt och enligt Boverkets regler måste du som bygger en pool ha ett tillfredställande skydd för att minska risken för drunkningsolyckor. Om djupet i poolen är över 20 centimeter behöver du ha en skyddsanordning enligt Boverket. Åtgärderna för säkerhet kring poolen fungerar också utmärkt för husdjur. Husdjur som rör sig fritt på tomten riskerar också att trilla i om det inte finns något bra skydd. Det finns inga direkta direktiv på skyddsanordning men du ska kunna visa att din lösning håller en hög säkerhet. För att minska risken att någon ramlar på kanten och trillar i kan det vara bra att trall runt poolen eller något liknande material som inte är halkigt.

Tips för bra säkerhet:

  • Ha ett staket som är 0,9 meter eller högre runt hela poolen.
  • Om det finns en grind till staketet se till att det går att låsa.
  • Täck poolen med ett finmaskigt skyddsnät, pooltak eller annat poolskydd.
  • Ha tydliga badregler
  • Bra belysning som gör att poolen inte går att missa.

Sätt upp badregler

När du bygger en pool och har barn är det bra om det finns tydliga badregler. Livlig lek i vattnet kan snabbt bli farligt. Barn bör aldrig bada ensam utan en vuxen ska helst vara närvarande. Håll alltid barnen under uppsikt. Sätt upp tydliga regler tillsammans med barnen. Barn är mer villiga att följa regler om de får vara med och bestämma dem.

Tänk på placeringen och belysningen

Placeringen är viktigt ur säkerhetssynpunkt men det är också viktigt att poolen passar in i trädgården. Det är bra om det går att se poolen från uteplatsen. Tänk också på om du vill att den ska vara fri från insyn. Då kan ett plank eller liknande vara bra att sätta upp om det inte finns ett naturligt insynsskydd. Att ha belysning i poolen är bra för att poolen ska synas bra när det är mörkt men att ha en inbyggd belysning i poolen blir också som en inredningsdetalj i trädgården. Att ha riktade spotlights från ett träd direkt ner på poolen kan också vara snyggt.